Schizofrenie nemusí být konec šťastného života

Nevzdávej to

 

Mé hlavní cíle

Přispět ke zveřejňování pravdivých informací o veškerých možnostech léčby psychotických onemocnění.
Pomáhat diagnostikovaným lidem, kteří nechtějí preventivně užívat psychofarmaka do konce života překonat obtíže s tím spojené.
Ukázat na svém příkladu, že má smysl bojovat, protože vítězství je mnohem reálnější než se lidé obecně domnívají.
Aktuální informace naleznete na mých facebookových stránkách ZDE 

Nechci nikomu dávat falešnou naději, jen už nechci dál přihlížet šíření falešné beznaděje. 

Podle statistik NUDZ 15-20% diagnostikovaných schizofreniků v ČR po první hospitalizaci "zmizí" ze systému.
To znamená, že bojují se svojí nemocí bez prášků i psychiatrické péče a přesto zvítězí.
Já věřím tomu, že s patřičnou podporou bude toto číslo mnohem vyšší.
Například léty i výzkumy ověřená metoda Open dialog má úspěšnost léčby psychotických onemocnění 80%.
Pro 8 z 10ti lidí se psychotická ataka nestane doživotní diagnózou, ale jen epizodou v jejich životě.
To je pravděpodobně skutečná hranice "neléčitelnosti" schizofrenních onemocnění a nutnosti trvalé medikace.


Netvrdím, že psychofarmaka nemají při léčbě schizofrenie své místo.
Sám jim vděčím za druhou šanci a nikoho nenabádám k tomu, aby bezmyšlenkovitě vysadil medikaci.
Jsem přesvědčený pouze o tom, že dlouhodobé užívání psychofarmak by mělo být vzhledem k jejich vedlejším účinkům až poslední možností.
Nejlepší variantou je samozřejmě domluva se svým psychiatrem. 

Velmi rád bych inspiroval k větší aktivitě i další "bývalé schizofreniky" a sdílel také jejich příběhy.

Pomozte i Vy.

Čím více nás promluví, tím těžší bude pro odborníky náš hlas bagatelizovat.

Pro ty, kteří se teprve snaží o to, co se některým z nás již podařilo, je to velmi důležité.

Já osobně během devíti let od propuštění z psychiatrické léčebny s diagnózou paranoidní schizofrenie našel svoji lásku, založil rodinu a babička s dědou se radují z vnoučat.


Můj život je dnes paradoxně spokojenější než před schizofrenií.


Své zkušenosti a pohled na toto onemocnění jsem popsal v knize
Cesta ze schizofrenie.

Během loňského roku jsem absolvoval akreditovaný výcvik v metodě Open dialog pod vedením Marka Hopfenbecka a začal pracovat jako Peer konzultant v brněnském Celsuzu.


© Copyright schizahelp