Schizofrenie nemusí být konec šťastného života

Mé hlavní cíle

Ukázat na svém příkladu, že má smysl usilovat o návrat do života.
Měnit pohled společnosti na lidi s psychiatrickou diagnózou. 
Přispět ke zveřejňování pravdivých informací o veškerých možnostech léčby nezvyklých stavů vědomí.
Aktivně se podílet na rozvoji přístupu Otevřeného dialogu v ČR.
Aktuální informace o mých akcích a novinkách z psychiatrie naleznete na facebookových stránkách ZDE 

Nechci nikomu dávat falešnou naději, jen už nechci dál přihlížet šíření falešné beznaděje. 

Podle statistik NUDZ 15-20% diagnostikovaných schizofreniků v ČR po první hospitalizaci "zmizí" ze systému.
To znamená, že bojují se svojí nemocí bez prášků i psychiatrické péče a přesto zvítězí.
Já věřím tomu, že s patřičnou podporou bude toto číslo mnohem vyšší.
Například léty i výzkumy ověřená metoda Otevřený dialog má úspěšnost léčby psychotických onemocnění 80%.
Pro 8 z 10ti lidí se psychotická ataka nestane doživotní diagnózou, ale jen epizodou v jejich životě.
To je možná skutečná hranice "neléčitelnosti" schizofrenních onemocnění a nutnosti trvalé medikace.


Netvrdím, že psychofarmaka nemají při léčbě schizofrenie své místo.
Sám jim vděčím za druhou šanci a nikoho nenabádám k tomu, aby bezmyšlenkovitě vysadil medikaci.
Jsem přesvědčený pouze o tom, že dlouhodobé užívání psychofarmak by mělo být vzhledem k jejich vedlejším účinkům až poslední možností.

Velmi rád bych inspiroval k větší aktivitě i další "bývalé schizofreniky" a sdílel také jejich příběhy.

Pomozte i Vy.

Čím více nás promluví, tím těžší bude pro odborníky náš hlas bagatelizovat.

Pro ty, kteří se teprve snaží o to, co se některým z nás již podařilo, je to velmi důležité.


 
 
Já osobně během třinácti let od propuštění z psychiatrické léčebny s diagnózou paranoidní schizofrenie našel svoji lásku, založil rodinu a babička s dědou se radují už ze tří vnoučat.


Můj život je dnes paradoxně mnohem spokojenější než před schizofrenií.


Vše, co si myslím, že mě pomohlo dostat se zpátky do života jsem popsal v knize
Cesta ze schizofrenie.


© Copyright schizahelp